Taliansko - Florencia - Rím - Tivoli - poklady UNESCO

Náročnosť 1 klimatizovaný autobus hotel 3* snidane

Rím a Florencia - poznávací zájazd. Predĺžený víkend v Taliansku. Rím je kolískou západoeurópske civilizácie a kresťanstva, Florencia je jedným obrovským a úchvatným pamätníkom renesancie. Boli to práve obrazy a sochy Botticelliho, Michelangela, Donatella a ďalších, ktorý urobili z Florencie jedno z popredných centier umenia na svete.


Úvod:

Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florencii, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.

Termín zájazduKód termínuPoznámkaZákladná cena
17.05.23 - 21.05.23 23RAF14609 7 390 Kč ON-LINE
20.09.23 - 24.09.23 23RAF14627 7 390 Kč ON-LINE

Řím - poznávací - program zájazdu

 • 1. den: v popoludňajších hodinách odchod z ČR do Talianska.
 • 2. den: VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael , Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami.
 • 3. den: Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček. Ubytování.
 • 4. den: Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR.
 • 5. den: předpokládaný návrat do ČR v poledních hodinách.
 • Poznámka I: CK je oprávněna změnit nástupní místo na svozové místo! Nástupní místa se odvíjejí podle počtu přihlášení klientů.
 • Cena zahrnuje: doprava klim. busem, 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídaně, vedoucí zájezdu.
 • Cena nezahrnuje: vstupné, pobytovou taxu, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: 1lůžk. pokoj 2000 Kč, 2x večeře 600 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 350 Kč, rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18 let 350 Kč), sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 550 Kč (18-25 let 2300 Kč, do 18 let 80 Kč).

Príplatky a zľavy


 • příplatek za 1 lůžkový pokoj -
 • 2x večeře -
 • pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč-turista-Evropa -
 • příplatek nástupní místo Olomouc -
 • vstupenka do Vatikánských muzeí -
 • vstupenka do Vatikánských muzeí - do 18 let -
 • vstup do Kolosea, Palatiny a Fora Romana -
 • vstup do Kolosea, Palatiny a Fora Romana - 18-25 let -
 • vstup do Kolosea, Palatiny a Fora Romana - do 18 let -
 • příplatek nástupní místo Hranice na Moravě, Ostrava -

Řím - poznávací
základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Typ zájazduPoznávacie zájazdy
UbytovanieHotel
Stravasnídaně
DopravaAutokarem
Nástupné miestaBrno, Hradec Králové, Olomouc, Pardubice, Praha, Svitavy, OstravaQrCode image

Podobné zájazdy