letecky hotel snidane Náročnost 1.5

Podrobný okruh po Pekingu a jeho okolí. Poznáte toto světoznámé velkoměsto opravdu zblízka, navštívíte méně turistickou část Velké čínské zdi, čeká na vás výlet k Císařským hrobkám a do 500 let staré vesnice Cuandixia. Pojeďte poznat jednu z nejstarších říší v dějinách lidstva. Ochutnejte pravou pekingskou kachnu nebo čínský čaj. Ubytování je zajištěno na jednom místě v centru Pekingu.


Úvod:

Čína, známá také jako Říše středu, je nejlidnatějším státem světa, zemí kontrastů, nejrychleji rostoucí ekonomiky, ale také jedna z nejstarších říší v dějinách lidstva. Čína dala světu hedvábí, papír, střelný prach, nádherný porcelán a keramiku nebo tradiční čínskou medicínu. Jako jediná na světě se vyvíjela od svého vzniku až do dnešních dní nezávisle na okolních vlivech, vytvořila si jakousi vlastní civilizaci a tyto historické kořeny jsou patrné na každém kroku i přes všechny výdobytky moderní doby. Dnes je to země moderních technologií a obrovských městských aglomerací, ale stále zůstává královstvím čajů, rýže a specifické kuchyně. Jejím symbolem je čínský drak, ale i roztomilá líná panda, na jejím území najdeme mnohé přírodní skvosty a národní parky. Je to země, k jejímuž poznání je potřeba více než jakkoli dlouhý zájezd. My vám nyní nabízíme seznámení s jádrem této pro nás nezvyklé kultury. Poznáte císařský Peking, nepřehlédnutelnou Velkou čínskou zeď, ale i blízký čínský venkov.


- program zájazdu

 • 1. den: odlet z Prahy do PEKINGU.
 • 2. den: přílet do Pekingu, odjezd do centra na ubytování, procházka po NÁMĚSTÍ NEBESKÉHO KLIDU s mauzoleem Mao Ce-tunga, kolem Jižní brány na tradiční pěší zónu, kde bude možnost ochutnat první čínské speciality. Pro porovnání přejedeme i do moderní části města s nákupní ulicí a nejmodernějšími obchody a hotely.
 • 3. den: návštěva ZAKÁZANÉHO MĚSTA, sídla císařů dynastií Ming a Čching - největší a nejzachovalejší palácový komplex na světě, který byl pro běžné smrtelníky až do roku 1911 nepřístupný. Poté výstup na blízký pahorek parku JINGSHAN s výhledem nejen na CÍSAŘSKÝ PALÁC, ale i velkou část Pekingu, zastávka u CHRÁMU VELKÉHO ZVONU, procházka typickými hutongy - původní úzké uličky města.
 • 4. den: výlet do údolí, kde se nacházejí CÍSAŘSKÉ HROBKY - 13 hrobek dynastie Ming se zahradami, návštěva olympijského komplexu s Pta čím hnízdem, vodní kostkou a 246 m vysokou věží, odkud je jedinečný pohled na celé město a okolí.
 • 5. den: výlet k 500 let staré vesničce CUANDIXIA, ukázka životních podmínek místních obyvatel v době ještě nedávné, prohlídka typického stavení, výstup na vyhlídku nad vesnicí, večer fakultativně návštěva divadla bojového umění.
 • 6. den: návštěva obětního komplexu u CHRÁMU NEBES, jednoho ze symbolů Pekingu, jeho zahrady, chrámy a zákoutí, místo, kde vladaři kaž doročně prosili Bohy o dobrou úrodu. Odpoledne prohlídka REZIDENCE PRINCE GONGA a PARKU BEIHAI.
 • 7. den: výlet místní dopravou na VELKOU ČÍNSKOU ZEĎ - největší stavba všech dob, starý systém opevnění táhnoucí se od východního pobřeží až po poušť Gobi na západě. Navštívíme oblast MUTIANYU, jednu z nejzachovalejších, avšak méně turistických sekcí. Na úseku 20 km se nachází 22 zachovalých strážních věží. Návrat zpět do Pekingu.
 • 8. den: návštěva LETNÍHO PALÁCE - komplex určený k pobytu císařského dvora za parných letních dní, nechybí mu nic z luxusu císařského paláce, je umístěný na břehu jezera Kunming a najdeme zde sedmnáctiobloukový most, budhistický chrám, ostrov s Chrámem draků, ale i kontroverzní Mramorovou loď. Cestou zpět do města možnost návštěvy ZOO.
 • 9. den: navštívíme LAMAISTICKÝ CHRÁM, jeden z živých chrámů, kde potkáme mnichy, kteří jej spravují a udržují, ale i věřící při modlitbách. Hned vedle stojící KONFUCIŮV CHRÁM zasvěcený památce jednoho z nejvýznamnějších filozofů světa. Po zbytek dne individuální volno.
 • 10. den: odlet do Prahy.
 • Poznámka I: získání čínského víza je složitý a časově náročný proces. Klienti musí dodat cestovní pas do naší CK s předstihem až 4 týdnů, zpět obdrží pas na letišti pře odletem.
 • Cena zahrnuje: zpáteční letenka Praha-Peking vč. leteckých tax a poplatků v max. výši 13 000 Kč, transfery místní dopravou (metro, autobus, taxi, mikrobus), 8x ubytování v hotelu*** se snídaní, 1x návštěva čajovny, vedoucí zájezdu, informační materiály.
 • Cena nezahrnuje: ostatní strava, vstupy, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.
 • Příplatky: vízum (orientační cena z r. 2020 je 3 000 Kč), 1lůžkový pokoj 5 500 Kč, vstupenka na kung-fu show 800 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 750 Kč, do 80 000 Kč za 1 350 Kč.
 • Umístění: Peking a okolí, Velká čínská zeď


základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Typ zájazduPoznávacie zájazdy
Stravasnídaně
DopravaLetecky
Nástupné miestaPrahaQrCode image