Náročnosť 1 klimatizovaný autobus trajekt - lodní doprava plná penze

Northampton, Nottingham, Coventry, Warwick, Oxford, Brighton, Londýn


Úvod:

Historické hrabství Northamtonshire a jeho okolí nabízí mnoho kulturně-historických zajímavostí, jakož i příležitostí pro seznámení se s proslulým ostrovním vzdělávacím systémem. Při společném putování čeká na žáky návštěva hned dvou elitních univerzit, prohlídka historicky i kulturně významných měst a na závěr ještě přírodní unikát v podobě výletu na křídové útesy skupiny Seven Sisters a přímořského letoviska Brighton. O autentický zážitek se rovněž postará i průvodce, který jednu z navštívených univerzit absolvoval, díky čemuž dostanou žáci opravdu reálnou představu o univerzitním životě v Británii, a někteří z nich jistě získají i motivaci vrátit se do tohoto centra světového vzdělávání při svém budoucím studiu. Součástí programu je i vyučovaná přednáška v angličtině.


- program zájazdu

 • 1. den: odjezd od školy v odpoledních hodinách do francouzského přístavu Calais.
 • 2. den: ranním trajektem/tunelem do britského DOVERU/FOLKESTONE, který nás za rozbřesku přivítá typickými křídovými útesy, jejichž ja sně bíla barva dala za vznik názvu Albion, kterým je tato ostrovní monarchie často nazývána. Následným přejezdem se dostaneme až do centra LONDÝNA – prohlídka světové metropole na Temži na přání skupiny po trase: krátká zastávka v GREENWICH PARK s neopakovatelnými výhledy na londýnskou CITY včetně proslulého mostu TOWER BRIDGE či nejvyšší budovy EU – THE SHARD, ROYAL NAVAL COLLEGE, MILLENIUM DOM a na celý EASTEND, který je právě na Greenwichi od zbytku Londýna oddělen nultým poledníkem. Přejezd do čtvrti WESTMINSTER – pěšky například po trase: MARBLE ARCH, MAYFAIR, REGENT STREET, PICCADILLY, CHINATOWN, LEICESTER SQUARE, COVENT GARDEN, THE EYE, WESTMINSTER PALACE, BIG BEN, WESTMINSTER ABBEY, DOWNING STREET, TRAFALGAR SQUARE, BUCKINGHAM PALACE, HYDE PARK CORNER, HARROD’S, návštěva muzea NATURAL HISTORY MUSEUM či SCIENCE MUSEUM. Pozdě odpoledne přesun do centrální Anglie do města NORTHAMPTON. Ubytování v ověřených hostitelských rodinách. Večeře.
 • 3. den: snídaně, autobusem do zhruba hodinu a půl vzdáleného města NOTTINGHAM. Prohlídku tohoto kulturního a ekonomického centra oblasti zahájíme na zámku WOLLATON CASTLE, jehož prostory byly využity pro natáčení série filmů s BATMANEM. Po prohlídce interiérů a krátké procházce tamním parkem se přesuneme do kampusu elitních královských kolejí UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, kde poznáme typický studentský život a seznámíme se i s věhlasným britským vzdělávacím systémem. Kromě procházky kolem historických budov kampusu – TRENT BUILDING, PORTLAND BUILDING, do kterých budeme moci nahlédnout, nás čeká i unikátní prohlídka místní rozsáhlé knihovny HALLWARD LIBRARY, kde uvidíme několik set let staré publikace. Místní profesoři pro naši skupinu připraví i ilustrativní přednášku v angličtině, která nám umožní získat představu o tom, jak vypadá studium na britské univerzitě v praxi. Návrat na ubytování, večeře.
 • 4. den: snídaně, autobusem do COVENTRY – prohlídka nejekologičtějšího města na Ostrovech, které bylo za účelem zachování tajemství o prolomení algoritmu německých šifrovacích zařízení obětováno nacistickým náletům a po válce znovu vybudováno (oběd formou balíčku). Svědkem válečných dob jsou všudypřítomné pozůstatky původních staveb a zejména monumentální památník uprostřed ruin chrámu ST. MICHAEL CATHEDRAL. V závislosti na otevírací době pak můžeme vystoupat i na věž této katedrály, která jako zázrakem zůstala po náletech téměř neporušena. Po krátké procházce typickými úzkými uličkami pak jistě zbyde čas na možnost nákupů v populárním obchodě PRIMARK. Odpoledne se pak přesuneme mírně na jih k městečku WARWICK, kde navštívíme proslulý historický hrad WARWICK CASTLE s nespočtem atrakcí. Na závěr ještě následuje krátká prohlídka městečka. Zpět na ubytování. Večeře.
 • 5. den: snídaně, autobusem do dalšího univerzitního města (oběd formou balíčku). Tentokrát nás čeká návštěva tradičního britského univerzitního města OXFORD. Prestižní univerzita nás přivítá mnoha historickými budovami, kterými se budeme moci mezi prominentními studenty procházet. Uvidíme slavné univerzitní koleje a budovy jako RARCLIFFE CAMERA, UNIVERSITY CHURCH, BODLEIAN LIBRARY a zejména navštívíme CHRIS CHURCH COLLEGE, jejíž interiéry proslavila zejména série filmů o HARRY POTTEROVI. Jistě zbyde i čas na procházku typickými uličkami univerzitního městečka a návštěvu některého z tamních historických muzeí. V pozdních odpoledních hodinách se ještě před návratem do rodin projdeme centrem NORTHAMPTONU, kde uvidíme pozůstatky hradu NORTHAMPTON CASTLE, významný chrám ALL SAINTS CHURCH, památník místního rodáka Francise Cricka – objevitele struktury DNA či nádhernou budovu místní radnice – GUIDHALL. Skromná pamětní deska na této budově vzdává čest Dianě Spencerové, princezně z Walesu, která v hrabství Northamptonshire žila.
 • 6. den: snídaně, autobusem na jižní pobřeží Anglie. Neopakovatelné výhledy nabídne dopolední nenáročná procházka po pobřeží kanálu LA MANCHE v bezprostřední blízkosti slavných křídových útesů přiléhajících ke skupině SEVEN SISTERS. Skrze doky BRIGHTON MARINA se dostaneme až na promenádu přímořského letoviska BRIGHTON – odpoledne odpočinková prohlídka města s dostatečným prostorem pro nákup suvenýrů a občerstvení, návštěvu místních pamětihodností a atrakcí jako ROYAL PAVILLON, podmořský svět BRIGHTON SEALIFE, zábavní molo BRIGHTON PIER. Dle časových možností je také možné navštívit vyhlídkovou věž i380 s panoramatickými výhledy na město a jižní pobřeží Anglie. Večer odjezd do DOVERU/FOLKESTONE. Trajektem/tunelem do Francie.
 • 7. den: přejezd přes Belgii, Nizozemsko a SRN, příjezd do ČR ke škole v odpoledních hodinách.
 • Poznámka I: Cena 8 520 Kč platí při počtu 70 platících. Na každých 10 platících žáků 1 dospělá osoba zdarma.
 • Poznámka II: Detailní části programu lze v rámci možností upravit na přání klienta. Pro středoškolskou skupinu doporučujeme do programu zařadit návštěvu Bletchley Park – zpravodajského centra vypovídající o rozluštění šifrovacího zařízení Enigma s unikátní autentickou expozicí například místo návštěvy hradu Warwick. V takovém případě je vstup do tohoto komplexu v ceně zájezdu.
 • Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, zpáteční trajekt Francie – Dover nebo (dle jízdního a plavebního řádu přepravu eurotunelem), 4x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd formou balíčku), cestovní pojištění, pojištění proti úpadku CK, informační materiály, vedoucího zájezdu, vstupné do hradu Warwick Castle, na věž kostela ST. MICHAEL v Coventry a do interiérů koleje Christ Church v Oxfordu (ve standardní hodnotě cca 25 GBP), přednáška v angličtině na univerzitě v Nottinghamu (cca 60min).
 • Cena nezahrnuje: ostatní vstupy, které nejsou součástí pevného programu (Brighton Sealife cca 7 GBP/žák, věž i380 cca 9 GBP/žák, London Eye cca 18 GBP/žák) a vše co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“.


základné informácie


Podrobné pokyny k zájazdu
Typ zájazduŠKOLNÍ ZÁJEZDY
Ubytovaniehostitelské rodiny
Stravaplná penze
DopravaAutokarem
Nástupné miestaŠkolaQrCode image